Om märkningen

Svalan blir Asthma Allergy Nordic
Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Om nordisk märkning

Under 2018 lanserade Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark en gemensam nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic. Den nordiska rekommendationen av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

De produkter som är rekommenderade av den nordiska märkningen är märkta med Asthma Allergy Nordics logga. Samarbetet mellan de tre förbunden ger konsumenten ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom norden stärker vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för den med astma, allergi och annan överkänslighet. Läs mer på Asthma Allergy Nordics hemsida.

Vad tänker vi på när vi märker produkter med Asthma Allergy Nordic?

Nedan följer en beskrivning av vad vi tänker på när vi sätter den nordiska märkningen på en produkt. Denna information går självklart även bra för dig att ha i bakhuvudet när du ska ut och handla.

Vad vi tänker på när vi märker produkter

Målarfärg

Våra kriterier för målarfärg är under utarbetning och kan ej ansökas till för rekommendation innan kriterierna är framtagna. Vi hoppas att ni har överseende med detta och välkomnar er att söka då de nya kriterierna är klara under 2021.

Kemisk-tekniska produkter

Granskning av kemisk-tekniska produkter är fördelat mellan Astma- och Allergiförbundet i Sverige och Danmark.

Sverige

Sverige ansvarar för granskningen av produkter inom tvätt och rengöring och tar främst sikte på tre punkter:

 • Produkten ska vara parfymfri.
 • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. I det ena fallet rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. I det andra fallet handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
 • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criteria in English here.

Danmark

Danmark ansvarar för granskningen av produkterna som ingår i produktgrupperna; personlig hygien, våtservetter, blöjor och andra vävda material för hygienanvändning.

Vill du läsa mer om hur granskningen går till av dessa produktkategorier kan du besöka deras hemsida här.

Dammsugare

Granskning av dammsugare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

För personer med allergi och annan överkänslighet är det viktigt att dammsugare tar upp och avskiljer även riktigt små partiklar som annars riskerar irritera luftvägar och slemhinnor. Dammsugare, som är försedda med filter kan rena utblåsluften så att denna innehåller mindre antal partiklar än omgivningsluften. När dammet väl samlats upp vill vi inte att det sprids ut igen. Därför är det viktigt med ett bra filtersystem i en tät dammsugare så att damm inte läcker ut vid byte av påse och filter.

De dammsugare som märks med den nordiska märkningen ska enligt kriterierna klara av att avskilja partiklar i storleken 0,3-0,5 mikrometer. I övrigt har granskningsrådet utarbetat kriterier utifrån följande huvudpunkter:

 • Dammupptagningsförmåga
 • Dammsugarsystemets täthet
 • Filtereffektivitet
 • Hantering vid filterbyte/rengöring

Dammsugarna ska självklart även vara godkända ur elsäkerhetssynpunkt.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criterias in English here.

Sängar och bäddmadrasser

Granskning av sängar och bäddmadrasser sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

De kriterier som är framtagna fokuserar på sängar och bäddmadrasser för att de ska vara lämpliga för personer med allergisjukdom. Vid inköp bör du som konsument se på både säng och bäddmadrass som är rekommenderade av oss för att säkerställa den totala lämpligheten.

Ett utav de viktigaste kraven är tygets täthet. Detta med anledning av att högre tätheten på det omgivande tyget innebär mindre risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet och därmed orsakar allergisk reaktion. Sammanställningen av krav beskriver hur tillverkare kan optimera sina produkter genom att anpassa sängens konstruktion, använda en tät omgivande tygstruktur, se till att produkterna har en god tvättbarhet samt begränsa användningen av kemikalier vid tillverkning.

Några av kriterierna som måste vara uppfyllda är:

 • Madrassens överdrag ska vara avtagbar och tvättbar i 60 grader C.
 • Tyg och stoppningsmaterial ska vara ofärgade.
 • Sängen och bäddmadrassen ska vara fri från aktivt tillförda kemikalier som kan ge allergiska reaktioner.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

 

Kuddar och täcken

Granskning av kuddar och täcken sker av Astma- och Allergiförbundet i Norge.

Vill du läsa mer om hur granskningen går till kan du besöka deras hemsida här.

Luftrenare

Granskning av luftrenare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

Vi rekommenderar i första hand personer med allergisjukdom att bostaden är fri från fukt- och mögelskador, har god ventilation och att den städas väl och regelbundet. Om någon i familjen har pälsdjursallergi rekommenderas ett djurfritt hem. En luftrenare kan vara ett komplement som renar inomhusluften från partiklar som exempelvis pollen om den luft som kommer in inte kan filtreras. I de flesta fall handlar det om någon form av partikel men det finns tillfällen då man även vill ta bort någon form av gas. Astma- och Allergiförbundets arbete med granskning och rekommendation av luftrenare gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. Jonisering fritt i rum tillåts därför ej. Det finns olika partikelfilter beroende på vilken storlek av partikel man önskar ta bort samt vilken avskiljningsgrad man eftersträvar.

Granskningsrådet ställer höga krav på luftrenare, något som resulterar i många kriterier som behöver uppfyllas. Bland annat ska luftflödet och avskiljningsgraden uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Ljudvolymen får inte heller överstiga 30 decibel och dessutom ska alla beröringsytor på en luftrenare ska testat för nickelförekomst.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Om Svalanmärkningen

Förbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

De Svalanmärkta produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från parfymämnen och innehåller heller inte allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall. En fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Vad tänker vi på när vi Svalanmärker produkter?

Här kan du se vad vi på Astma- och Allergiförbundet tänker på när vi sätter Svalanmärkningen på en produkt. Denna information går självklart även bra för dig att ha i bakhuvudet när du ska ut och handla.

Hur vi tänker när vi Svalanmärker produkter

Målarfärg

Våra kriterier för målarfärg är under utarbetning och kan ej ansökas till för rekommendation innan kriterierna är framtagna. Vi hoppas att ni har överseende med detta och välkomnar er att söka då de nya kriterierna är klara under 2021.

Kemisk-tekniska produkter

I det kemisk-tekniska området ingår bland annat tvål, schampo, krämer och tvättmedel. Svalanmärkningen tar främst sikte på tre punkter.

 • Produkten ska vara parfymfri.
 • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. I det ena fallet rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. I det andra fallet handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
 • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.Criteria in English here.

Dammsugare

För personer med allergi och annan överkänslighet är det viktigt att dammsugare tar upp och avskiljer även riktigt små partiklar som annars riskerar irritera luftvägar och slemhinnor. Dammsugare, som är försedda med filter kan rena utblåsluften så att denna innehåller mindre antal partiklar än omgivningsluften. När dammet väl samlats upp vill vi inte att det sprids ut igen. Därför är det viktigt med ett bra filtersystem i en tät dammsugare så att damm inte läcker ut vid byte av påse och filter.

De dammsugare som märks med Svalan ska enligt kriterierna klara av att avskilja partiklar i storleken 0,3-0,5 mikrometer. I övrigt har granskningsrådet utarbetat kriterier utifrån följande huvudpunkter:

 

 • Dammupptagningsförmåga
 • Dammsugarsystemets täthet
 • Filtereffektivitet
 • Hantering vid filterbyte/rengöring

 

Dammsugarna ska självklart även vara godkända ur elsäkerhetssynpunkt.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.  Criteria in English here.

Sängar och bäddmadrasser

Astma- och Allergiförbundets granskningsråd har tagit fram kriterier som fokuserar på sängar och bäddmadrasser för att de ska vara lämpliga för personer med allergisjukdom. Vid inköp bör du som konsument se på både säng och bäddmadrass som är rekommenderade av oss för att säkerställa den totala lämpligheten.

Ett utav de viktigaste kraven är tygets täthet. Detta med anledning av att högre tätheten på det omgivande tyget innebär mindre risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet och därmed orsakar allergisk reaktion. Sammanställningen av krav beskriver hur tillverkare kan optimera sina produkter genom att anpassa sängens konstruktion, använda en tät omgivande tygstruktur, se till att produkterna har en god tvättbarhet samt begränsa användningen av kemikalier vid tillverkning.

Några av kriterierna som måste vara uppfyllda är:

 

 • Madrassens överdrag ska vara avtagbar och tvättbar i 60 grader C.
 • Tyg och stoppningsmaterial ska vara ofärgade.
 • Sängen och bäddmadrassen ska vara fri från aktivt tillförda kemikalier som kan ge allergiska reaktioner.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Kuddar och täcken

Precis som i rekommendationen för sängar och bäddmadrasser är tygtätheten en av de viktigaste punkterna även här. Kvalster orsakar nämligen en tredjedel av all allergisk astma och allergisk ”året runt-snuva” och undersökningar har visat att tygets täthet har stor betydelse för lätt kvalster tar sig in i tyget. Ju tätare det omgivande tyget är desto mindre är risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet.

 

Astma- och Allergiförbundets granskningsråd ställer höga krav på tygtäthet samt att denna täthet förblir oförändrad trots upprepade tvättar. Det är självklart även viktigt att kuddar och täcken ska vara ofärgade.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Luftrenare

Vi rekommenderar i första hand personer med allergisjukdom att bostaden är fri från fukt- och mögelskador, har god ventilation och att den städas väl och regelbundet. Om någon i familjen har pälsdjursallergi rekommenderas ett djurfritt hem. En luftrenare kan vara ett komplement som renar inomhusluften från partiklar som exempelvis pollen om den luft som kommer in inte kan filtreras. I de flesta fall handlar det om någon form av partikel men det finns tillfällen då man även vill ta bort någon form av gas. Astma- och Allergiförbundets arbete med granskning och rekommendation av luftrenare gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. Jonisering fritt i rum tillåts därför ej. Det finns olika partikelfilter beroende på vilken storlek av partikel man önskar ta bort samt vilken avskiljningsgrad man eftersträvar.

 

Granskningsrådet ställer höga krav på luftrenare, något som resulterar i många kriterier som behöver uppfyllas. Bland annat ska luftflödet och avskiljningsgraden uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Ljudvolymen får inte heller överstiga 30 decibel och dessutom ska alla beröringsytor på en luftrenare vara testade för nickelförekomst.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Frågor och svar om vår märkning

Här har vi besvarat de vanligaste frågorna om vår märkning, med speciellt fokus på den övergång som just nu pågår från Svalan till Asthma Allergy Nordic.

Hittar du inget svar på din fråga? Välkommen att kontakta oss via e-post:

Vanliga frågor och svar

Jag brukar använda produkter som har er svala, med texten ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet” på. Nu hittar jag den inte i min butik längre. Har ni slutat att rekommendera produkter?

Nej då, vi granskar och rekommenderar fortfarande produkter inom en mängd områden. Men sedan 2018 samarbetar vi med Astma- och allergiförbunden i Norge och Danmark via det nya märket Asthma Allergy Nordic. Den nya symbolen ser alltså lite annorlunda ut, men det är i allt väsentligt samma hårda vetenskapliga krav som ställs. Samarbetet mellan de tre förbunden ger dig som konsument ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom Norden är vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för dig med astma, allergi och annan överkänslighet.

Förvinner Svalanmärkningen helt nu?

Ja, på sikt. Nu går allt fler företag över till den nya märkningen, men det finns en övergångsperiod, som ser lite olika ut för olika företag. Några företag kanske behöver mer tid för att ändra sin produktionsprocess, vilket kan behövas när kriterierna kan se lite annorlunda ut i den nya märkningen, eftersom det är flera märkningar som slås ihop till en. Vår intention är att fasa ut Svalan under 2021.

Varför går ni över till Asthma Allergy Nordic?

Norden är en liten marknad och att ha tre olika märkningar var inte optimalt, varken för företagen eller för konsumenterna. Det blev administrativt jobbigt för företagen som måste ansöka i tre olika länder, och göra olika förpackningar för de tre märkningarna. En del produkter har tidigare varit trippelmärkta, det har varit otydligt för konsumenterna. Nu kan produkterna fritt vandra över gränserna – det kan innebära fler allergitrygga produkter i Sverige som tidigare bara funnits i Danmark eller Norge. Vi tror också att en starkare och synligare märkning också kan bli global. Vi har redan produkter i många andra länder än de nordiska, och hoppas att vår märkning ska göra att konsumenter även utanför Norden får lättare att hitta allergitrygga produkter.

Kommer den nya märkningen att innebära detsamma som den gamla? Kommer den vara lika pålitlig?

Ja, den kommer att vara lika pålitlig. Målet är att göra det lätt för konsumenter att välja rätt, och konsumenter med allergiska sjukdomar eller andra som har en ökad känslighet ska kunna känna sig lika trygga med den nya märkningen som man har gjort med Svalan. Många av de produkter som varit Svalanmärkta, blir nu märkta med Asthma Allergy Nordic, och där blir det ingen skillnad för de konsumenter som vant sig vid ett särskilt schampo eller tvättmedel.

Hur går samarbetet med Danmark och Norge till?

Alla tre länderna har jobbat för att underlätta livet för människor som har olika allergiska sjukdomar, men det praktiska arbetet har kunnat se lite olika ut, vi har till exempel haft olika sätt att jobba med granskningen. Nu lägger vi ihop våra tre organisationers kompetens och erfarenheter, och tar fram gemensamma former för vårt samarbete och gemensamma kriterier för olika produktgrupper.

Kommer det att bli fler produkter med märkning?

Ja, det har det redan blivit, eftersom produkter från tre länder nu samlas under en och samma märkning. Vår förhoppning är såklart att fler företag väljer att allergianpassa sina produkter med hjälp av Asthma Allergy Nordic. Ju mer välkänd den nya allergimärkningen blir, desto fler företag tror vi kommer att vilja använda sig av den för att stärka sitt varumärke.

Jag köpte en produkt som var märkt med Asthma Allergy Nordic, men jag fick allergiska reaktioner ändå. Kan ni verkligen säga att det här är bra för oss med allergi?

Det går aldrig att helt garantera att ett ämne inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Våra granskningar utgår ifrån den senaste kända forskningen, och produkterna innehåller inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Trots detta kan enskilda personer reagera. Hör gärna av dig till oss om du får en reaktion, så att vi kan gå vidare och kontakta tillverkaren.

Jag hittade en kräm med er märkning som innehöll parabener. Det är ju inte speciellt hälsosamt. Hur kan ni rekommendera det?

Våra rekommendationer tar främst hänsyn till personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Produkterna med vår märkning innehåller därför inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Tyvärr har vi inte möjlighet att kontrollera alla tänkbara hälsoaspekter.

Ni tar betalt för märkningen. Varför det?

Vi tar betalt för de kostnader vi har i samband med granskningen. Dessutom betalar företag för att använda vår rekommendation via en royalty på sålda varor. Allt överskott går tillbaka till Astma- och Allergiförbundets arbete för att förbättra livet för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Det gör vi till exempel genom att finansiera forskning, sprida kunskap, dela ut stipendier, bedriva opinionsbildning och stötta lokala astma- och allergiföreningar.

Varför finns det en märkning för allergier – räcker det inte med alla andra märkningar?

För personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan det vara svårt att hitta produkter som man känner sig trygg med. För att förenkla livet för den som vill undvika parfymer, allergener och andra irriterande ämnen har vi tagit fram våra märkningskriterier, så att det blir lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt. Den aspekten tittar man inte på när man till exempel KRAV-märker en vara eller bedömer miljöpåverkan. Därför finns också Asthma Allergy Nordic.

Hur går granskningen till?

Processen går till så att företag som önskar komma ifråga för märkning ansöker och får lämna in dokumentation om innehåll och eventuella tester, beroende på typ av produkt, och den granskas noggrant av experter. Alla specifikationer jämförs med fastställda kriterier. Kriteriedokumenten kan man få tillgång innan man ansöker om man så vill. Läs mer om ansökningsrutiner här.

Till toppen av sidan

Marianne Jarl

Samordnare Rekommenderade produkter

Kontakt

marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se

08 - 506 28 208