Om märkningen

Svalan blir Asthma Allergy Nordic
Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Vår märkning – ett enklare val

Astma- och Allergiförbundet grundades 1956 och sedan 1970 har vi satt vårt märke på produkter vi rekommenderar. Det gör vi för att förenkla livet för dig med astma, allergi eller annan överkänslighet i din vardag. Det ska vara lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt.

Nordisk märkning

Sedan 2018 samarbetar vi med Astma- och allergiförbunden i Norge och Danmark via det nya märket Asthma Allergy Nordic. Samarbetet mellan de tre förbunden ger dig som konsument ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom Norden stärker också vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för dig med astma, allergi och annan överkänslighet. Samarbetet innebär också att den gamla Svalanmärkningen successivt håller på att fasas ut till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Varför välja en rekommenderad produkt?

När du ser vår logo på en produkt kan du känna dig säker på att den inte innehåller parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Produkter med vår logo är bra ur allergisynpunkt, men är självklart bra även för andra som vill undvika parfym och allergener.

En fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Tips till dig som ska köpa en luftrenare

Vad ska man tänka på när man väljer en luftrenare? Vilken luftrenare är bäst i test? Vilken luftrenare passar personer med allergi? Astma- och Allergiförbundet har rekommenderat luftrenare i många år, och vi får många frågor om hur man ska välja på bästa sätt. Här har vi samlat kortfattad information om våra rekommendationer och vad vi tittar på när vi granskar luftrenare.

Vad tänker vi på när vi märker produkter med Asthma Allergy Nordic?

Nedan följer en beskrivning av vad vi tänker på när vi sätter den nordiska märkningen på en produkt. Denna information går självklart även bra för dig att ha i bakhuvudet när du ska ut och handla.

Vad vi tänker på när vi märker produkter

Städ och tvätt

Denna kategori omfattar produktgrupperna disk- och diskmaskinsmedel, rengöringsmedel, skölj- och fläckborttagningsmedel samt tvättmedel. Sverige ansvarar för granskningen av produkter inom denna kategori och tar främst sikte på tre punkter:

 • Produkten ska vara parfymfri.
 • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. Dels rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. Dels handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
 • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criteria in English here.

Hår- och hudvård / Kosmetik

Denna kategori omfattar produktgrupperna balsam, barn- och babyprodukter, desinfektion, hårstyling, hudvård, kosmetik samt schampo. Vår danska systerorganisation ansvarar för granskningen av denna kategori, där särskild vikt läggs vid följande punkter:

 • Produkten ska vara parfymfri.
 • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. Dels rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. Dels handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
 • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.
 • Alla ingående råmaterial måste vara tydligt redovisade och beskrivna.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här (Criteria in English). Läs gärna mer på det danska förbundets webbsida här.

 

Hygienprodukter

Denna kategori omfattar produktgrupperna bindor och trosskydd, blöjor, hushålls- och toalettpapper, plåster samt våtservietter. Vår danska systerorganisation ansvarar för granskningen av denna kategori, där särskild vikt läggs vid följande punkter:

 • Produkten ska vara parfymfri.
 • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. Dels rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. Dels handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
 • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.
 • Alla ingående råmaterial måste vara tydligt redovisade och beskrivna.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här (Criteria in English). Läs gärna mer på det danska förbundets webbsida här.

Dammsugare

Granskning av dammsugare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

För personer med allergi och annan överkänslighet är det viktigt att dammsugare tar upp och avskiljer även riktigt små partiklar som annars riskerar irritera luftvägar och slemhinnor. Dammsugare, som är försedda med filter kan rena utblåsluften så att denna innehåller mindre antal partiklar än omgivningsluften. När dammet väl samlats upp vill vi inte att det sprids ut igen. Därför är det viktigt med ett bra filtersystem i en tät dammsugare så att damm inte läcker ut vid byte av påse och filter.

De dammsugare som märks med den nordiska märkningen ska enligt kriterierna klara av att avskilja partiklar i storleken 0,3-0,5 mikrometer. I övrigt har granskningsrådet utarbetat kriterier utifrån följande huvudpunkter:

 • Dammupptagningsförmåga
 • Dammsugarsystemets täthet
 • Filtereffektivitet
 • Hantering vid filterbyte/rengöring
 • Dammsugarna ska självklart även vara godkända ur elsäkerhetssynpunkt.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criterias in English here.

Sängar och bäddmadrasser

OBS! För sängar och bäddmadrasser granskar vi endast för den svenska marknaden. Det innebär att vi fortfarande använder Svalan-märkningen för denna kategori.

 

De kriterier som är framtagna fokuserar på sängar och bäddmadrasser för att de ska vara lämpliga för personer med allergisjukdom. Vid inköp bör du som konsument se på både säng och bäddmadrass som är rekommenderade av oss för att säkerställa den totala lämpligheten.

Ett av de viktigaste kraven är tygets täthet. Detta med anledning av att högre tätheten på det omgivande tyget innebär mindre risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet och därmed orsakar allergisk reaktion. Sammanställningen av krav beskriver hur tillverkare kan optimera sina produkter genom att anpassa sängens konstruktion, använda en tät omgivande tygstruktur, se till att produkterna har en god tvättbarhet samt begränsa användningen av kemikalier vid tillverkning.

Några av kriterierna som måste vara uppfyllda är:

 • Madrassens överdrag ska vara avtagbar och tvättbar i 60 grader C.
 • Tyg och stoppningsmaterial ska vara ofärgade.
 • Sängen och bäddmadrassen ska vara fri från aktivt tillförda kemikalier som kan ge allergiska reaktioner.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Kuddar och täcken

Granskning inom denna kategori görs av vår norska systerorganisation, där särskild vikt läggs vid följande punkter:

 • Textilier ska vara märkta med typ av textil, och inte innehålla färgämnen eller andra tillsatser som kan orsaka hudirritation vid långvarig hudkontakt.
 • Produkten får inte klassificeras som brandfarlig.
 • Textilier som lanseras som skydd mot dammkvalster ska vara dokumenterade med porstorlek både före och efter tvätt, vara tvättbara utan att förlora sina egenskaper samt kunna släppa igenom vattenånga tillräckligt snabbt för att det inte finns några gynnsamma tillväxtförhållanden för eventuell mögel eller damm. kvalster (till exempel i kuddar).
 • Produkten ska avge minimalt med damm under användning.
 • Textilierna får inte avge gaser (lösningsmedelsångor, formaldehyd och liknande) eller partiklar som anses leda till ökad risk för astma eller annan luftvägsirritation och inte heller brandhämmande kemikalier som misstänks vara skadliga för människor, djur eller miljö.
 • Underhållsanvisningar för produkten ska finnas på lokalt språk.
 • Produkten ska tåla upprepad tvätt med lämpligt tvättmedel utan att förlora sina användningsegenskaper.
Luftrenare

Granskning av luftrenare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

Vi rekommenderar i första hand personer med allergisjukdom att bostaden är fri från fukt- och mögelskador, har god ventilation och att den städas väl och regelbundet. Om någon i familjen har pälsdjursallergi rekommenderas ett djurfritt hem. En luftrenare kan vara ett komplement som renar inomhusluften från partiklar som exempelvis pollen om den luft som kommer in inte kan filtreras. I de flesta fall handlar det om någon form av partikel men det finns tillfällen då man även vill ta bort någon form av gas.

Astma- och Allergiförbundets arbete med granskning och rekommendation av luftrenare gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. Ozongenerering eller jonisering fritt i rum tillåts därför ej.

Om luftrenaren har en automatisk sensor, så rekommenderar vi allergiska personer att hellre ställa in nivån manuellt, och då låta luftrenaren stå på löpande. Använd så hög effekt som möjligt i förhållande till den ljudvolym man kan stå ut med.

Granskningsrådet ställer höga krav på luftrenare, något som resulterar i många kriterier som behöver uppfyllas. Bland annat ska luftflödet och avskiljningsgraden uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Ljudvolymen får inte heller överstiga 30 decibel och dessutom ska alla beröringsytor på en luftrenare ha testats för nickelförekomst.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Du hittar en sammanställning över alla rekommenderade luftrenare här.

Målarfärg

OBS! För målarfärg granskar vi endast för den svenska marknaden. Det innebär att vi fortfarande använder Svalan-märkningen för denna kategori. (Denna märkning kommer att finnas kvar två år efter det att nya, nordiska Asthma Allergy Nordic-kriterier har antagits, varefter den upphör.)

En grundförutsättning för att produkterna ska kunna rekommenderas är att emissioner från flyktiga kemikalier inte får överstiga 10μg/m2h två veckor efter applicering samt att detta ska vara testat av ackrediterat laboratorium enligt standardiserad metod.

I stort sett all vattenbaserade målarfärger som säljs idag innehåller allergiframkallande konserveringsmedel som vid hudkontakt kan ge allergiska kontakteksem. Astma- och Allergiförbundets rekommendation för målarfärger tar endast sikte på luftvägsbesvär som emissioner kan ge. Astma- och Allergiförbundet ställer därav krav på tillverkaren kring upplysning om produktens innehåll för att informera användaren om de risker som föreligger vid applicering av färgen.

Rekommendationen för målarfärg gäller först två veckor efter applicering. Astma- och Allergiförbundet avråder känsliga personer från att måla själv, även med färg som är rekommenderad av förbundet.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Om Svalanmärkningen

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic. Samma tuffa regler fortsätter så klart att gälla för produkter som märks med den nya symbolen. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

Frågor och svar om vår märkning

Här har vi besvarat de vanligaste frågorna om vår märkning, både generellt och med speciellt fokus på den övergång som just nu pågår från Svalan till Asthma Allergy Nordic.

Hittar du inget svar på din fråga? Välkommen att kontakta oss via e-post:

Vanliga frågor och svar

Jag brukar använda produkter som har er svala, med texten ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet” på. Nu hittar jag den inte i min butik längre. Har ni slutat att rekommendera produkter?

Nej då, vi granskar och rekommenderar fortfarande produkter inom en mängd områden. Men sedan 2018 samarbetar vi med Astma- och allergiförbunden i Norge och Danmark via det nya märket Asthma Allergy Nordic. Den nya symbolen ser alltså lite annorlunda ut, men det är i allt väsentligt samma hårda vetenskapliga krav som ställs. Samarbetet mellan de tre förbunden ger dig som konsument ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom Norden är vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för dig med astma, allergi och annan överkänslighet.

Förvinner Svalanmärkningen helt nu?

Ja, på sikt. Nu går allt fler företag över till den nya märkningen, men det finns en övergångsperiod, som ser lite olika ut för olika företag. Några företag kanske behöver mer tid för att ändra sin produktionsprocess, vilket kan behövas när kriterierna kan se lite annorlunda ut i den nya märkningen, eftersom det är flera märkningar som slås ihop till en. Vår intention är att fasa ut Svalan under 2021-22.

Varför går ni över till Asthma Allergy Nordic?

Norden är en liten marknad och att ha tre olika märkningar var inte optimalt, varken för företagen eller för konsumenterna. Det blev administrativt jobbigt för företagen som måste ansöka i tre olika länder, och göra olika förpackningar för de tre märkningarna. En del produkter har tidigare varit trippelmärkta, det har varit otydligt för konsumenterna. Nu kan produkterna fritt vandra över gränserna – det kan innebära fler allergitrygga produkter i Sverige som tidigare bara funnits i Danmark eller Norge. Vi tror också att en starkare och synligare märkning också kan bli global. Vi har redan produkter i många andra länder än de nordiska, och hoppas att vår märkning ska göra att konsumenter även utanför Norden får lättare att hitta allergitrygga produkter.

Kommer den nya märkningen att innebära detsamma som den gamla? Kommer den vara lika pålitlig?

Ja, den kommer att vara lika pålitlig. Målet är att göra det lätt för konsumenter att välja rätt, och konsumenter med allergiska sjukdomar eller andra som har en ökad känslighet ska kunna känna sig lika trygga med den nya märkningen som man har gjort med Svalan. Många av de produkter som varit Svalanmärkta, blir nu märkta med Asthma Allergy Nordic, och där blir det ingen skillnad för de konsumenter som vant sig vid ett särskilt schampo eller tvättmedel.

Hur går samarbetet med Danmark och Norge till?

Alla tre länderna har jobbat för att underlätta livet för människor som har olika allergiska sjukdomar, men det praktiska arbetet har kunnat se lite olika ut, vi har till exempel haft olika sätt att jobba med granskningen. Nu lägger vi ihop våra tre organisationers kompetens och erfarenheter, och tar fram gemensamma former för vårt samarbete och gemensamma kriterier för olika produktgrupper.

Kommer det att bli fler produkter med märkning?

Ja, det har det redan blivit, eftersom produkter från tre länder nu samlas under en och samma märkning. Vår förhoppning är såklart att fler företag väljer att allergianpassa sina produkter med hjälp av Asthma Allergy Nordic. Ju mer välkänd den nya allergimärkningen blir, desto fler företag tror vi kommer att vilja använda sig av den för att stärka sitt varumärke.

Hur ansöker jag om att få min produkt rekommenderad av er?

Här finns all information om hur ansökningsprocesserna ser ut för de olika produktkategorierna. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via productreview@astmaoallergiforbundet.se.

Hur går granskningen till?

Processen går till så att företag som önskar komma ifråga för märkning ansöker och får lämna in dokumentation om innehåll och eventuella tester, beroende på typ av produkt, och den granskas noggrant av experter. Alla specifikationer jämförs med fastställda kriterier. Kriteriedokumenten kan man få tillgång innan man ansöker om man så vill. Läs mer om ansökningsrutiner här.

I Sverige sköts granskningen av vårt Granskningsråd. Läs mer om dess arbete här.

Jag köpte en produkt som var märkt med Asthma Allergy Nordic, men jag fick allergiska reaktioner ändå. Kan ni verkligen säga att det här är bra för oss med allergi?

Det går aldrig att helt garantera att ett ämne inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Våra granskningar utgår ifrån den senaste kända forskningen, och produkterna innehåller inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Trots detta kan enskilda personer reagera. Hör gärna av dig till oss om du får en reaktion, så att vi kan gå vidare och kontakta tillverkaren.

Jag hittade en kräm med er märkning som innehöll parabener. Det är ju inte speciellt hälsosamt. Hur kan ni rekommendera det?

Våra rekommendationer tar främst hänsyn till personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Produkterna med vår märkning innehåller därför inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Tyvärr har vi inte möjlighet att kontrollera alla tänkbara hälsoaspekter.

Ni tar betalt för märkningen. Varför det?

Vi tar betalt för de kostnader vi har i samband med granskningen. Dessutom betalar företag för att använda vår rekommendation via en royalty på sålda varor. Allt överskott går tillbaka till Astma- och Allergiförbundets arbete för att förbättra livet för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Det gör vi till exempel genom att sprida kunskap, dela ut stipendier, bedriva politiskt påverkansarbete samt stötta lokala astma- och allergiföreningar.

Varför finns det en märkning för allergier – räcker det inte med alla andra märkningar?

För personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan det vara svårt att hitta produkter som man känner sig trygg med. För att förenkla livet för den som vill undvika parfymer, allergener och andra irriterande ämnen har vi tagit fram våra märkningskriterier, så att det blir lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt. Den aspekten tittar man inte på när man till exempel KRAV-märker en vara eller bedömer miljöpåverkan. Därför finns också Asthma Allergy Nordic.

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

annika.almgren@aaf.se

08-506 28 221