Internationella dagen för atopiskt eksem 2022

Runt en miljon människor lider av den kroniska hudsjukdomen atopiskt eksem. För att öka medvetenheten om sjukdomen lanserades Internationella dagen för atopiskt eksem. Den inträffar 14 september varje år.

Atopiskt eksem, eller atopisk dermatit som det också heter, är en inflammatorisk hudsjukdom. Att leva med sjukdomen innebär återkommande perioder med torr och sårig hud, hudsprickor och kliande hudutslag. Klådan och utslagen kan vara av så svår grad att vardagen påverkas i stor utsträckning, bland annat i form av försämrad nattsömn, minskad livskvalitet och ibland även påverkad psykisk hälsa.

Aktiviteter under AD-dagen 2022

Under årets AD-dag arrangerade Astma- och Allergiförbundet tillsammans med förbundets temaförening Atopikerna en mängd aktiviteter för att öka kunskapen om sjukdomen och om vilken vård och vilka behandlingar som finns för dig som lever med, eller har en närstående som lever med, atopiskt eksem.

  • Stora brister i vården för patienter med atopiskt eksem – Ny rapport från Astma och Allergiförbundet/Atopikerna. Läs vårt pressmeddelande här.
  • Läs mer om information och råd för atopiskt eksem här.
  • Atopikerna är en nationell temaförening som finns till för personer med atopiskt eksem och dess närstående, men fungerar även som patientrepresentanter gentemot hälso- och sjukvården. Läs mer på Atopikernas hemsida.

Webbinarium om barn och atopiskt eksem

Under webbinariet nämndes behandlingsplan och behandlingstrappa. Läs gärna mer nedan.

Rapport: Atopiskt eksem-Sveriges gömda och glömda folksjukdom

Den första rapporten om behandling mot atopiskt eksem kom 2019 och i år kom uppföljaren. Årets rapport handlar bland annat om att det är stora skillnader mellan Sveriges regioner när det gäller tillgång till olika behandlingsalternativ. För att ta del av rapporten och annat viktigt material på temat atopiskt eksem, läs mer på temaföreningen Atopikernas hemsida. Läs mer nedan.

Forskning kring atopiskt eksem

De senaste tio årens forskning har gjort att vi idag vet betydligt mer om atopiskt eksem – både om varför sjukdomen utvecklas och hur den påverkar den psykiska hälsan hos alla som är drabbade. Och tack vare de kunskaperna är också flera nya, effektiva behandlingar på gång. Läs om viktig forskning som pågår, forskning som också stöttas av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, här nedan.

Leva med atopiskt eksem – ett familjeperspektiv

Visste du att hos fler än 8 av 10 barn debuterar atopiskt eksem före 5 års ålder? Hos hälften av dessa barn med atopiskt eksem, kvarstår problemen med sjukdomen in i vuxen livet.

I filmen berättar föräldrarna om sin son som har atopiskt eksem. De beskriver resan från ett litet barn till tonåring kring vård och en fungerande behandling, samt hur atopiskt eksem påverkar det dagliga livet både för sin son och för hela familjen. Dermatolog Tore Särnhult beskriver vilken hjälp det finns att tillgå.

Till toppen av sidan