Maritha Sedvallsons porträtt och citat

Förbundet uppmärksammat i media

Under hösten har Astma-och Allergiförbundet vid ett flertal tillfällen kommenterat aktuella frågor när de har uppmärksammats i riks- och lokalmedia.

2020-12-08

Startsida Astma- och Allergiförbundets webb

Nya webben snart på plats

Nu går arbetet med att få en ny webb och grafisk profil in i slutfasen. Styrelsen har fattat beslut om ny grafisk profil samt en modernisering av loggan.

2020-12-07

Startsida till presentation om djur i kollektivtrafik

Pälsdjur i kollektivtrafiken

Hur ser reglerna för pälsdjur i kollektivtrafiken ut i din region? Är det en fråga som din förening arbetar med? Dela gärna med dig av erfarenheter och goda exempel.

2020-12-04

Resultat från medlemsenkät

Medlemsenkät visar hur vården borde se ut

Förbundets enkät är sannolikt den största undersökning som gjorts om hur astma- och allergivården upplevs i Sverige. Läs rapporten här!

2020-12-02