Atopiskt eksem uppmärksammas internationellt

I morgon, den 14 september, är det internationella dagen för atopiskt eksem. En dag som syftar till att öka medvetenheten om den kroniska hudsjukdomen över hela världen.

I Sverige lider runt en miljon människor av den atopiskt eksem. För att öka kunskapen om sjukdomen och om vilken vård och vilka behandlingar som finns för dig som lever med, eller har en närstående som lever med, atopiskt eksem har Astma- och Allergiförbundet valt att lyfta fram nya behandlingsmetoder så som kognitiv beteendeterapi, KBT, och biologiska läkemedel mot atopiskt eksem, vad vi idag vet om atopiskt eksem tack vare forskning – men också inom vilka områden det fortfarande behövs mer forskning.

Seminarium om behandlingsmöjligheter

Astma- och Allergiförbundets temaförening Atopikerna håller ett online-seminarium om vilka behandlingsmöjligheter du som patient har rätt till och om sambandet mellan atopiskt eksem och allergi respektive psykisk ohälsa.

Publicerad den: 13 september 2021

Uppdaterad den: 13 september 2021