Indeko Geo - Indeko Geo Bas 3Tillbaka

målarfärg svalanmärkt

Tillverkare

DAW Nordic

Produktbeskrivning

Indeko Geo Bas 3 är en dispersionsfärg för vägg- och takmålning baserad på förnybara råvaror. Vid framställningen av färgens bindemedel har de nödvändiga råvarorna till 100% bytts ut mot förnyelsebara råvaror (massbalansmetoden). Istället för att använda oljeråvara används råmaterial som framställts av biologiskt avfall.

Artiklar

4,75L 11,75L

Inköpsställe

www.caparolfarg.se

Produkten är rekommenderad av: