Coway - Luftrenare Coway StormTillbaka

Svalanmärkt luftrenare

Tillverkare

Albion Nordic

Produktbeskrivning

Coway Storm har fyra effektiva filter (förfilter, ett extra damm filter, deodorantfilter och HEPA-filter) som renar luften från pollen, mikropartiklar, mögelsporer, m.m.
Den eliminerar dessutom oönskade lukter från t.ex. matos. Storm läser själv av renhetsnivån i ditt hem, vilket minskar elförbrukningen. Rekommendationen gäller för läge 2 och upp till 28,5m2 (68,5m3).

Artiklar

1516D

För mer information

http://www.albionnordic.com

Produkten är rekommenderad av: