Endast sex landsting har budgeterat för de nya riktlinjer för astma och KOL

2016-08-23 ·

Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL, men endast sex av 20 landsting har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna. Det visar en enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung har gjort.

 

De landsting/regioner som har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna är Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland, Kalmar och Västmanland.

Enkäten visar också att få av landstingen har en tidsplan för hur införandet av riktlinjerna ska gå till. De som har en tidsplan är landstingen i Västernorrland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Halland.

 

Den 3 maj infaller Världsastmadagen, utlyst av WHO. Dagen är utlyst av WHO och uppmärksammas i länder över hela världen, för att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med astma.

 

Enkätresultat