Astma- och Allergiförbundets valfråga – ett svenskt allergiprogram

Det är valår och Astma- och Allergiförbundet driver frågan om ett svenskt allergiprogram. Det är dags att sätta stopp för onödigt lidande och allt för höga samhällskostnader! Ett antal riksdagsledamöter håller med oss och har motionerat i frågan. Läs våra intervjuer med socialutskottets ledamöter.

Vi kan minska och mildra allergier genom att sprida kunskap om hur riskerna kan minimeras.  Vi behöver införa nationella riktlinjer så att alla får den bästa vården och för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla allergivården. Vi måste öka vårdpersonalens kunskap om astma och allergi och vi behöver utbilda fler allergologer. Och även om vi vet mycket mer idag än för tio år sedan, så behöver vi hela tiden lära oss mer. Vi behöver satsa på forskningen.

Sverige behöver ett svenskt allergiprogram. Det är dags att sätta stopp för onödigt lidande och allt för höga samhällskostnader!

Ett antal riksdagsledamöter håller med oss och har motionerat i frågan. Läs våra intervjuer med socialutskottets ledamöter:

Publicerad den: 4 maj 2022

Uppdaterad den: 4 maj 2022